logo-big

PKK – Badania

Do rozpoczęcia kursu w szkole jazdy, niezbędne jest posiadanie własnego numeru PKK – profilu kandydata na kierowcę.

Organem upoważnionym do jego wydania jest Wydział Komunikacji znajdujący się w miejscu stałego zamieszkania osoby ubiegającej się o niego. Uzyskanie numeru możliwe jest po wypełnieniu należytego wniosku oraz przedłożeniu wymaganych dokumentów. Kandydat przedstawia:

1. Badania lekarskie,

2. Badania psychologiczne (dotyczy kat.C,C+E,D),

3. Zdjęcia wykonane zgodnie z wytycznymi urzędu.

Osoby, które nie ukończyły 18-ego roku życia, a ubiegają się o numer PKK wymagany do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy, winny zjawić się w odpowiednim Wydziale Komunikacji z dokumentami oraz jednym z rodziców lub prawnym opiekunem.

Ostatnie wpisy