logo-big

Kierowcy Zawodowi

Chcąc zostać kierowcą zawodowym należy odbyć następujące kursy:

 

Kwalifikacja wstępna:
C1, C1+E, C, C+E obowiązkowa dla kierowców do 21 lat.
D1, D1+E, D, D+E obowiązkowa dla kierowców do 23 lat.
Zakres kwalifikacji obejmuje łącznie 280 godzin.
– część podstawowa – 195 godzin
– część specjalistyczna – 85 godzin

 

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona:
C1, C1+E, C, C+E obowiązkowa dla kierowców powyżej 21 lat.
D1, D1+E, D, D+E obowiązkowa dla kierowców powyżej 23 lat.
Zakres kwalifikacji obejmuje łącznie 140 godzin.
-część podstawowa – 97 godzin
-część specjalistyczna – 43 godziny

 

Ponadto przeprowadzamy szkolenia w zakresie:
– kwalifikacji wstępnej uzupełniającej – 70 godzin
– kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej – 35 godzin

 

Ponadto przypominamy, iż każdy kierowca powinien odbyć raz na 5 lat

SZKOLENIE OKRESOWE DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH.

Na pierwsze szkolenie należy zgłosić się zgodnie z terminami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Szkolenie odbywa się w wymiarze 35 godzin i trwa 5 dni.

Powyższe szkolenia można odbywać metodą tradycyjną lub z wykorzystaniem e-learningu.

Ostatnie wpisy