logo-big

Kategorie prawa jazdy

  Kategoria AM – od 14 lat. Mając takie prawo jazdy, możesz kierować motorowerem, czterokołowcem lekkim (np. quadem) lub zespołem pojazdów, tzn. wspomnianymi pojazdami połączonymi z przyczepą (tylko w Polsce). 

  Kategoria A1 – od 16 lat. Obejmuje pojazdy z kategorii AM, a do tego motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW, a także motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg. 

  Kategoria A2 – dla osób pełnoletnich. Obejmuje pojazdy z kategorii AM, a także motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW. Posiadacze takiego prawa jazdy mogą również jeździć motocyklem, który spełnia następujące warunki: ma moc do 35 kW i stosunek mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg oraz nie powstał on w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla. Dodatkowo kategoria A2 uprawnia do kierowania wymienionymi wyżej pojazdami połączonymi z przyczepą (w Polsce). 

  Kategoria A – jeśli od co najmniej 2 lat masz prawo jazdy kategorii A2, to do posiadania prawa jazdy kategorii A wymagane jest ukończenie 20 lat. W przeciwnym wypadku należy mieć ukończone 24 lata. Mając takie prawo jazdy, możesz jeździć dowolnym motocyklem, pojazdami z kategorii AM i wymienionymi pojazdami połączonymi z przyczepą (w Polsce).   

  Kategoria B1 – od 16 lat. Umożliwia jazdę czterokołowcem (np. dużym quadem) i pojazdami z kategorii AM. 

  Kategoria B – tę najpopularniejszą kategorię mogą mieć osoby, które ukończyły 18 lat. Daje ona uprawnienia do prowadzenia m.in. pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony (poza autobusem i motocyklem), pojazdów z kategorii AM, ciągnika rolniczego (w Polsce), pojazdów wolnobieżnych (np. walca, w Polsce). 

  Kategoria B+E – od 18 lat. Umożliwia prowadzenie zespołu składającego się z pojazdu kategorii B i przyczep o DMC do 3,5 tony, ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep (w Polsce), pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lub przyczep (w Polsce). 

  Kategoria C – od 21 lat. Pozwala na kierowanie pojazdami o DMC powyżej 3,5 tony (np. dużą ciężarówką), poza autobusem, a także m.in. zespołem składającym się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i lekkiej przyczepy o masie do 750 kg.(od 18 lat posiadając prawo jazdy kat.B oraz rozpoczęty kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy)

  Kategoria C1 – od 18 lat. Dotyczy m.in. pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony do 7,5 tony, poza autobusem. 

  Kategoria C1+E – od 18 lat. Daje możliwość prowadzenia m.in. zespołu pojazdów o DMC do 12 ton składającego się z pojazdu kategorii C1, który ciągnie, i przyczepy. 

  Kategoria C+E – od 21 lat. Uprawnia do prowadzenia zespołu pojazdów składającego się z pojazdu kategorii C i przyczepy, ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep (w Polsce) albo pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy lub przyczep (w Polsce). 

  Kategoria D – od 24 lat. Tej kategorii prawa jazdy potrzebujesz do prowadzenia autobusów (od 21 lat posiadając prawo jazdy kat.B oraz rozpoczęty kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz osób)

  Kategoria D1 – od 21 lat. Mając takie uprawnienia, możesz prowadzić m.in. autobus, ale o długości do 8 m, który jest przeznaczony do przewozu maksymalnie 17 osób łącznie z kierowcą. 

  Kategoria D1+E – od 21 lat. W tym przypadku możesz prowadzić zespół złożony z pojazdu z kategorii D1 i przyczepy, ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep (w Polsce) albo pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lub przyczep (w Polsce). 

  Kategoria D+E – od 24 lat. Daje uprawnienia do prowadzenia zespołu składającego się z pojazdu z kategorii D1 i przyczepy, a także pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep (w Polsce). 

  Kategoria T – od 16 lat. Ta kategoria wystarczy, jeśli chcesz prowadzić ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny, zespół składający się z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lub przyczep, i pojazdów z kategorii AM.

Ostatnie Wpisy